Поради для життя у ЧР » Праця

Праця

Трудова діяльність іноземців - Сайт Міністерства працевлаштуваня

Трудова діяльність іноземців - Сайт Міністерства працевлаштуваня: Юридичні нормативні акти з області трудової діяльності іноземців Працевлаштування інозмеців Визначення понять, Вступ іноземців на ринок праці, Порядок дій роботодавця, Порядок дій іноземця, Особливі випадки, Направлення іноземця до ЧР, Міжнародні договори, Відрядження, Подовження дозволу на трудову діяльність, Строк дії дозволу на трудову діяльність, Проступки та адміністративні правопоруше Працевлаштування громадян ЄС/ЄЕП, Швейцарії та членів їх сімей Юридичний статус, Вступ на ринок праці, Обов'язок роботодавця Робота для іноземців Пошук вакантних місць, Реєстрація претендентів на роботу Реєстрація іноземців, громадян ЄС/ЄЕП, Швейцарії та членів їх сімей Скачати форми з області трудової діяльності іноземців

Інформаційні матеріали, які призначені передусім іноземцям з третіх країн

Вступний перелік видів проживання і їхніх мет. Питання по проживанню. Питання по трудовому законодавству. Підприємницька діяльність. Заключна інформація.

Працевлаштування співвласників та представників товариств

Ризика нелегального працевлаштування у товаривствах. За матеріалами брошури "Все, що Вам потрібно знати...", яку видало громадське об'єднання РУТА в співпраці з: Caritas Czech Republik, IOM, Sluzba cizinecke a pohranicni policie, MVCR, MPSV.

Нелегальні трудові відносини.

Зловживання у трудових відносинах. За матеріалами бошури "Все, що Вам потрібно знати...", яку видало громадське обєднання РУТА в співпраці з: Caritas Czech Republik, IOM, Sluzba cizinecke a pohranicni policie, MVCR, MPSV.

Посередництво у працевлаштуванні

Під посередництвом у працевлаштуванні розуміється діяльність, спрямована на пошук відповідного місця роботи для фізичної особи, яка претендує на роботу та працівників для працедавця, який шукає нову робочу силу (§ 14 Закону про працевлаштування № 435/2004 Збірки). За матеріалами брошури "Все, що Вам потрібно знати...", яку видало громадське об'єднання Рута в співпраці з: Caritas Czech Republik, IOM, Sluzba cizinecke a pohranicni policie, MVCR, MPSV.

Дії іноземця при працевлаштуванні на території ЧР

Якщо працедавець отримає дозвіл працевлаштовувати працівників з-за кордону, іноземець може негайно звернутись із заявою про видачу дозволу на працевлаштування. Це він може зробити або особисто, або – як правило – перед своїм приїздом на територію ЧР за допомогою довіреної особи – працедавця або іншого уповноваженого представника, який має письмове доручення від іноземця. За новою редакцією Закону про перебування іноземців він також може водночас звернутися із заявою про надання візи на перебування понад 90 днів з метою працевлаштування. Така практика може значною мірою скоротити термін отримання документів (більше про це дивіться у розділі „Віза понад 90 днів з метою працевлаштування”). За матеріалами брошури "Все, що Вам потрібно знати...", яку видало громадське об'єднання РУТА в співпраці з: Caritas Czech Republik, IOM, Sluzba cizinecke a pohranicni policie, MVCR, MPSV.

Дії працедавця при влаштуванні іноземця

Можливість приймати на роботу працівників з-поза меж Європейського Союзу пов’язана зі встановленими законом умовами. Іноземця можна прийняти лише на те робоче місце, яке: - зголошене працедавцем до чеського Центру Зайнятості як вільне (вакантне); - на яке не можна знайти громадянина ЧР або ЄС – претендента на роботу. За матеріалами брошури "Все, що Вам потрібно знати...", яку видало громадське об'єднання РУТА в співпраці з: Caritas Czech Republik, IOM, Sluzba cizinecke a pohranicni policie, MVCR, MPSV


New topics for discussion

No topics

Nonprofit organizations