More Information » Питання Відповіді

Питання Відповіді

Що Вам потрібно для отримання дозволу для постійного проживання у ЧР і яким чином можливо даний дозвіл отримати? Де Ви повинні подавати заяву?

 

Постійне проживання за умови попереднього безперервного перебування на території ЧР

Дозвіл на постійне проживання в Чеській Республіці з метою возз’єднання родини іноземець може одержати після 5 років перебування в ЧР на підставі візи для перебування понад 90 днів та дозволу на довгострокове перебування, якщо:

-         іноземець не менше 5 років є чоловіком/дружиною іноземної особи, що постійно проживає в ЧР;

-         іноземець є неповнолітньою дитиною або дитиною на утриманні іноземної особи, що постійно проживає в ЧР;

-         іноземець є самотнім батьком (віком понад 70 років) іноземної особи, що постійно проживає в ЧР.

Про дозвіл на постійне проживання має право клопотати кожний іноземний громадянин, що 5 років безперервно перебував на території ЧР на підставі візи із дійсністю понад 90 днів та дозволу на довгострокове перебування.

До періоду безперервного перебування на території ЧР зараховується половина строку, проведеного в ЧР на підставі дозволу на перебування з метою навчання, до періоду безперервного перебування не зараховується строк навчання на підставі міжнародної угоди або рішення уряду ЧР про надання закордонної допомоги.

До безперервного перебування в ЧР зараховується і перебування в країні на підставі закону № 123/1992 про перебування іноземців на території ЧСФР.

Місце подачі заяви:

Представництво ЧР в Україні (або Поліція у справах іноземців, якщо іноземець тимчасово проживає в ЧР, є неповнолітньою дитиною чи дитиною, яку утримують батьки, і підставою заяви на дозвіл є возз’єднання родини, або заявник є чоловіком/дружиною або дитиною іноземця, який отримав статус біженця).

або

Поліція у справах іноземців, якщо іноземець перебуває в ЧР на підставі візи на перебування понад 90 днів чи дозволу на довгострокове перебування і подає заяву з гуманітарних причин чи особливих причин, вартих уваги, або якщо виконав умову безперервного перебування в ЧР згідно з § 66 та § 67 закону про перебування іноземців. Підстава для подання заяви у відділення поліції виникає і у випадку іноземця, який був направлений на виховання до спеціальної установи рішенням відповідного органу і який досягнув віку 18 років.

 

Які документи необхідні для укладення шлюбу на території ЧР?

Для укладення шлюбу вам потрібні наступні документи: свідоцтво про народження, документ, який засвідчує вашу приналежність до громадянства, свідоцтво-підтвердження про місце постійного чи тимчасового проживання та довідку про сімейний стан (одружений, неодружений), евентуально свідоцтво про смерть чоловіка-дружини чи свідоцтво про розірвання шлюбу, паспорт чи інший документ, яким зможете засвідчити свою тотожність, підтвердження про дієздатність. Громадяни України від жовтня 2003 року повинні пред’явити дозвіл на шлюб, який їм було видано в Україні.

Детальніші інформації про шлюб отримаєте у розділі: „Сімя” документ: „Укоадення шлюбу”.
 

Де можна продовжити термін дії візи? Які строки існують для продовження віз?

Заяву для продовження візи для перебування на території ЧР чи заяву для продовження терміну дії візи можна подати в поліції для іноземців в місці, в якому іноземця було реєстровано. За продовженням терміну проживання чи терміну дії довготривалої візи ви повинні подати прохання максимально 90 днів і мінімально 14 днів перед закінченням терміну дії візи а що торкається короткочасної візи максимально 30 днів і мінімально 3 дні перед закінченням терміну під час якого іноземць має право перебувати на території ЧР чи терміну дії візи.

Детальніші інформації про порядок отримання поодиноких типів віз та інформації про продовження терміну дії даних віз ви Ви отримаєте в розділі „Перебування”, документ: „Тимчасове місце проживання на території ЧР”.

 

Які документи необхідні для отримання дозволу для працевлаштування?

 

Заява про дозвіл на трудову діяльність

Заява містить

ідентифікаційні дані іноземця (тобто ім'я або імена, прізвище, за необхідністю дівоче прізвище, громадянство, особистий код або дату та місце народження, якщо особистий код не був призначений, місце проживання),

адресу у країні постійного проживання та адресу для вручення поштових відправлень,

номер закордонного паспорта та найменування орґана, що його видав

ідентифікаційні дані майбутнього роботодавця (назва, юридична адреса, ідентифікаційний номер),

вид роботи,

місце виконання роботи та строк, протягом якого має виконуватись трудова діяльність,

за необхідністю інші відомості, потрібні для виконання трудової діяльності (скачати зразок заяви).

Додатки до заяви

фотокопія сторінки закордонного паспорта, що містить основні ідентифікаційні дані іноземця;

ґарантія працевлаштування іноземця роботодавцем (скачати зразок ґарантії);

офіційно завірена копія документа про професійну придатність за фахом, за яким іноземець працюватиме на території ЧР (свідоцтво про закінчення навчання, атестат зрілості, диплом про закінчення вищого навчального закладу і т.п.);

медична довідка про стан здоров'я іноземця не старша одного місяця;

інші документи, якщо це випливає з характеру трудової діяльності, або якщо це визначене оголошеним міжнародним договором, з ратифікацією якого висловив згоду Парламент та яка є зобов'язальною для Чеської Республіки.

Додатки іноземними мовами надаються у ориґінальній версії або офіційно завірених копіях разом з їх офіційним перекладом на чеську мову.

 

Які умови Ви повинні виповнити для отримання дозволу для здійснення вільного підприємництва

Між основні умови здійснювання вільного підприємництва належать: виповнення 18 року, дієздатність та відсутність судимості відповідної особи. До заяви для реєстрації вільного підприємництва необхідно додати документ про те, що фізична особа не має щодо територіальних фінансових органів податкові заборгованості (документ видає уповноважена фінансова установа). Здійснювання вільного підприємництва обумовлено реєстрацією, у випадку професійної підприємницької дільності так само засвідченням про спеціалізовану здатність та декількарічну практику у даній спеціалізації.

Детальніші інформації про умови дозволу для здійснення вільного підприємництва отримаєте у розділі „Підприємницька діяльність”

 

В кого є право на державну соціальну допомогу? Де можна подати дану заяву?

Право на державну соціальну допомогу мають особи, що постійно проживають на території ЧР і одночасно виповнюють умови для надання конкретної допомоги. Постійним проживанням з метою отримання даних виплат вважається так само перебування іноземця, що отримав дозвіл для довготривалого проживання на території ЧР /тобто, особи із постійним проживанням, особи із наданим притулком, особи із візою для перебування на території ЧР понад 90 днів/, в день, коли закінчилось 365 днів з дня реєстрації.

Заяву для отримання дежавної соціальної допомоги необхідно подати /на відповідному формулярі/ в рефераті соціальних справ місцевого муніципалітету і докласти останні документи /за вимогами працівника адміністрації/, який приймає рішення про надання соціальної допомоги. Детальніші інформації про поодинокі державні соціальні допомоги ви отримаєте у розділі: „Соціальне забезпечення”, документ: „Виплати державної соціальної допомоги”.

 

Для кого було створено проект MPSV: „Пілотний проект Вибір кваліфікованих іноземних працівників“?

 
Пілотну стадію проекту було започатковано у липні 2003 року і її реалізацію заплановано на п´ять років. Проект буде поступово відкриватись і для учасників з інших країн та для більшої кількості учасників.

 На даний час проект відкритий для:
- учасників з наступних країн: - Білорусь, Боснія та Герцеговина, Болгарія, Хорватія, Канада, Казахстан, Македонія, Молдавія, Російська Федерація, Сербія та Чорногорія та Україна. Далі:
- випускників вищого учбового закладу Чеської Республіки (за винятком студентів, що навчаються в рамках проетку допомоги у розвитку), які закінчили навчання у 1995 році або пізніше. Це стосується випускників зі всіх країн світу.
- випускників чеських середніх шкіл зі всіх країн світу, що закінчили середню школу у 2000 році або пізніше.

 Зацікавлені повинні мати як мінімум закінчену середню спеціальну освіту з випускним екзаменом /атестатом зрілості/.

Зацікавлені самі повинні знайти собі легальну роботу в ЧР.

Зацікавлені повинні набрати мінімум 25 балів згідно шкали оцінки відбірної процедури, яка розглядає сукурність критерій, між ними кваліфікацію, практику, мовні здібності, наявність сім´ї ітп.

 Більш детальна інформація : Пілотний проект Вибір кваліфікованих іноземних працівників

 

 

 


New topics for discussion

No topics

Nonprofit organizations